Strona Głowna

„Ludzie niepełnosprawni żyją wśród nas.

Tylko od nas zależy czy to będzie życie z nami czy obok nas.

To miara naszego człowieczeństwa”.

Pomysł na Warsztaty Terapii Zajęciowej zrodził się w momencie, kiedy w całym kraju mówiło się o potrzebie tworzenia warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Incjatorami ich utworzenia byli Włodzimierz KrupaJarosław Sokołowski i Janusz Czubak. Warsztaty Terapii Zajęciowej działają od 01.06.2002 roku. Placówka powstała z incjatywy działającego w mieście Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „OPOKA”.Początkowo ich propozycję przyjęto bardzo sceptycznie, ale władze miasta i powiatu nie odżegnywały się od pomocy incjatorom. Warsztaty mieściły się w budynku po dawnym przedszkolu,pomieszczenia te przekazała gmina. Adaptację budynku i zakup wyposażenia sfinansował Państwowy fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze warsztaty zgromadziły dwudziestu podopiecznych,były to osoby z terenu gmin: Przysuchy, Borkowic, Wieniawy i Gielniowa. Do dyspozycji uczestników oddane były pracownie:plastyczna komputerowa,gospodarstwa domowego,oraz sala rehabilitacyjna. W dniu 17 grudnia 2003 roku nastąpiło otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2, które mieszczą się w tym samym budynku co ich poprzednicy. Następnie obydwie jednostki zostały ze sobą połączone z dniem 01.06.2004. Obecnie Warsztaty zostały przeniesione do Borkowic,gdzie mają swoją siedzibę przy ulicy Platanowej.Do dotychczasowych pracowni pracowni dołączyły nowe: bukieciarska,manualna,artystyczna,przyrodnicza informatyczna,muzyczna oraz pracownia społeczna.W ostatnim czasie dołączyła również pracownia stolarska Do grupy podopiecznych OPOKI dołączyło jeszcze 40 nowych osób i w chwili obecnej do warsztatów uczęszcza sześćdziesięcioro uczestników. Są to osoby niepełnosprawne ruchowo i upośledzone umysłowo. Będąc w domach rodzinnych często nie mają szansy i perspektywy własnego rozwoju. Nasz warsztat stwarza im takie możliwości. Dodatkowo Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „OPOKA” otworzyło i pełni rolę prowadzącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach. Warsztaty te powstały dnia 27.12.2004. Opoka jest również inicjatorem i założycielem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostałówku.. Celem działania Warsztatów Terapii Zajęciowej jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika,niezbędnych do możliwie niezależnego,samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie